Szanujemy Twoje prawo do prywatności i działamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

 

 Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: info@masko-technology.com

 

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się złożyć zamówienie na oferowane przez nas produkty lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o naszej ofercie drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Masko Technology sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 26a, adres e-mail info@masko-technology.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000683531.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu wykonania umowy handlowej, a także realizacji obowiązków z gruntu prawa podatkowego. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przesyłania ofert handlowych wyłącznie, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w załączniku bądź elektronicznie. 
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas działalności handlowej. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
 3. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora, w przypadku skorzystania z przesyłki pocztowej lub kurierskiej. 
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W każdym czasie Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail info@masko-technology.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.