Co to jest PCB?

PCB to skrót od nazwy “printed circuit board”. Jest to płytka obwodu drukowanego, inaczej zwana po prostu płytką drukowaną. Wykonana jest z materiału izolacyjnego ze ścieżkami elektrycznymi i padami, czyli punktami lutowniczymi, przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych. Płytki obwodu drukowanego projektowane są na potrzeby budowanego układu elektronicznego i wykonuje je się metodą trawienia.

Jak wygląda proces produkcji płytek obwodu drukowanego? 

Płytki obwodu drukowanego są produkowane z płytek pokrytych warstwą miedzi, na które, przy użyciu różnych technik, nadrukowywany zostaje wzór ścieżek. Kolejnym krokiem jest ich obróbka chemiczna, której celem jest uzyskanie pożądanego przez producenta wzoru. Są dwie metody nanoszenia farby na warstwę miedzi: sitodruk i offset. 
Podzespoły elektroniczne na płytce obwodu drukowanego można zamontować na dwa sposoby. Dzięki ich rozróżnieniu jesteśmy w stanie podzielić płytki obwodu drukowanego na różne rodzaje. 

Rodzaje płytek PCB

Obwody drukowane mogą być jednostronne, dwu- lub wielowarstwowe. Istnieją dwa sposoby na montowanie poszczególnych podzespołów na płytki. Może to zostać zrobione z wykorzystaniem montażu przewlekanego (metoda przewlekania) lub z wykorzystaniem montażu powierzchniowego (metoda powierzchniowa). W metodzie przewlekania wprowadzenia elektryczne elementu, w postaci wąsów, przewlekane są przez przygotowane otwory płytki i lutowane z przeciwnej strony. Z kolei w metodzie powierzchniowej elementy lutowane są z tej samej strony płytki, na której się znajdują. Wówczas te elementy nazywane są elementami SMD, jest to skrót od surface-mount device.
 Do produkcji płytek obwodu drukowanego stosowane są laminaty szklano-epoksydowe (TSE) lub materiały kompozytowe, które zawierają dodatkowo warstwę papieru lub filcu szklanego. Płyty wykonane z materiału kompozytowego pokryte są jednostronne lub dwustronnie warstwą miedzi o różnej grubości (18, 35, 70 mikrometrów). 
 Przy tworzeniu bardziej skomplikowanych układów elektronicznych stosuje się wielowarstwowe płytki drukowane, w których pomiędzy warstwami laminatu, zostały również umieszczone  miedziane warstwy przewodzące.
Płytka obwodu drukowanego może stanowić bazową część konstrukcyjną dla urządzeń elektronicznych tj. telewizor, monitor, radioodbiornik czy laptop. Obwody drukowane mają bardzo szerokie zastosowania. Z tego względu produkuje się je w wielu różnych wariantach, tak więc oprócz wymienionych wcześniej opcji, możemy mieć też płytki giętkie, nawet  te wielowarstwowe, płytki sztywno giętkie, mikrofalowe na laminatach teflonowych i różne hybrydowe i specjalnego przeznaczenia konstrukcje. Są płytki przeznaczone do pracy w bardzo wysokich częstotliwościach,  a także takie, do których dołączono radiatory.
Dawniej obwody drukowane były ręcznie projektowane. Dziś, dzięki wysoko rozwiniętej technologii wykorzystuje się do tego komputery i odpowiednie oprogramowanie typu CAD (na przykład Altium Designer, Autotrax, CADSTAR, DipTrace, Eagle, Easytrax, easyEDA, OrCAD, NI UltiBoard, PADS, P-CAD, Protel, KiCad, TurboPcb).